ปอผี จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุก ทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน
แตกแขนงมาก ชูยอดตั้งขึ้น สูงได้ประมาณ 10-100 เซนติเมตร
ลำต้นมีลักษณะกลมและแข็ง มีรากออกตามข้อ
ลำต้นเรียบหรือมีขนนุ่ม ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด
มีเขตการกระจายพันธุ์ในอินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นอกจากนี้เรายังสามารถพบ “ปอผี”
ได้ในเขตร้อนของทวีปออสเตรเลีย
แม้ปกติจะชอบขึ้นบริเวณที่ชื้นแฉะ บนดินชื้น และมีน้ำขัง อาทิเช่น
ตามนาข้าว หนองน้ำ ริมหนองน้ำ หรือขึ้นแผ่คลุมผิวน้ำ
สามารถพบได้ตั้งแต่ระดับน้ำทะเลไปจนถึงที่ความสูงประมาณ1,000 เมตร
โดยนอกจากชื่อ ปอผี แล้ว
ยังมีชื่อเรียกสมุนไพรชนิดนี้แตกต่างกันออกไปตามแต่ละพื้นที่
อาทิเช่น ผักกะเดียง (อุบลราชธานี), บีปลาไหล ไส้เอี่ยน บีเอี่ยน
(สกลนคร) และ ผักกระเดียง ดีปลาไหล …